Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per configurar la navegació dels seus usuaris, i per fer anàlisis sobre els seus hàbits de navegació.
Si continua navegant, considerarem que n'accepta l'ús. Pot gestionar les cookies o obtenir més informació consultant la nostra Política de cookies.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para configurar la navegación de sus usuarios, y para realizar análisis sobre sus hábitos de navegación.
Si continúa navegando, consideraremos que acepta su uso. Puede gestionar las cookies u obtener más información consultando nuestra Política de cookies.

Correu

Objectius i projectes de centre

1- Educar a cada un dels nois i noies de manera integral i personalitzada (H30, Ob. 1)

Ajudar que els infants i joves construeixin un projecte vital propi i que desenvolupin estratègies d’ecologia emocional per tal de madurar i relacionar-se de manera constructiva amb ells mateixos, entre altres i el món (H30, acció prioritària 5; ODS, 3-5; Ins, 14a i 14c)

2 i 3 - Afavorir, des de la comunitat educativa, l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats, actituds i valors que condueixen al desenvolupament de la competència global entesa com a quelcom que vol afavorir el diàleg intercultural (H30, Ob. 3)

Apostar per construir una societat justa i pacífica, inclusiva amb totes les cultures i comunitats on viure en pau i harmonia (H30, acció prioritària 15; ODS, 16; Ins, 14b)

Educar en l’ús eficaç de plataformes multimèdia per afavorir la interconnectivitat internacional i promoure, alhora, l’esperit crític i l’honestedat (H30, acció prioritària 16; ODS, 11; Ins, 14d)

4 - Generar i promoure una xarxa de relacions, interessos i vincles per sentir-nos partícips d’un projecte comú (H30, Ob. 5)

Treballar per la coeducació, la inclusió i la internacionalització (H30, acció prioritària 24; ODS, 4, 10; Ins, 14e)

5 - Donar a conèixer el Col·legi com allò que és, un organisme viu on la formació com a persona és el centre de totes les accions (H30: 12)

Potenciar la competència global de cada una de les persones que formem la comunitat educativa del Col·legi i que, conscients de la condició que ens uneix com a éssers humans i de la responsabilitat que compartim per vetllar per la salut del planeta, contribueixin a crear un món millor i més pacífic. (H30, acció prioritària 55; ODS, 14-15; Ins, 14e)