Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per configurar la navegació dels seus usuaris, i per fer anàlisis sobre els seus hàbits de navegació.
Si continua navegant, considerarem que n'accepta l'ús. Pot gestionar les cookies o obtenir més informació consultant la nostra Política de cookies.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para configurar la navegación de sus usuarios, y para realizar análisis sobre sus hábitos de navegación.
Si continúa navegando, consideraremos que acepta su uso. Puede gestionar las cookies u obtener más información consultando nuestra Política de cookies.

Correu
 

Política de privacitat

AVÍS LEGAL

Titular de la web:

El nostre lloc web santmiqueldelssants.cat (en endavant, el lloc web) és propietat de la Fundació Privada Col·legi Sant Miquel dels Sants (en endavant, l’Escola) amb Número d’Identificació Fiscal G08509101, adreça al C/Jaume I, número 11 de Vic (08500), amb el telèfon 938861244 i correu electrònic stm@santmiqueldelssants.cat.

El lloc web és propietat de l’Escola. La utilització del lloc web està subjecta a les següents condicions d'ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d'accedir a la web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva, aquestes condicions.


1.- Condicions d’ús

1.1 El lloc web conté material preparat per l’Escola amb finalitatsúnicament informatives. L'usuari/ària ha de tenir en compte que tal material pogués no reflectir l'estat més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

1.2 L'accés a aquest material no pretén constituir ni implica cap relació de confiança o professional entre l’Escola i l'usuari/àriade la web.

1.3 Els enllaços o links que contenen el lloc web poden conduir l'usuari/ària a altres llocs, pàgines web i /o aplicacions gestionats per tercers, sobre els quals l’Escola no exerceix cap tipus de control. L’Escola no respon ni del contingut ni de l'estat d'aquests llocs, pàgines web i aplicacions, i l'accés a les mateixes a través del lloc web tampoc implica que l’Escola recomani o aprovi el seu contingut.


2.- Limitació de responsabilitat

2.1 Qui utilitza la web ho fa pel seu propi compte i risc. L’Escola no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin detectar el contingut de les mateixes o altres als quals es pugui accedir a través d'elles. L’Escola tampoc podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització del web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en elles es facilita.

2.2 L’Escola no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari/ària del lloc web. En conseqüència, l’Escola no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari/ària o a tercers.

 

AVISO LEGAL

Titular de la web:

Nuestro sitio web santmiqueldelssants.cat (en adelante, el sitio web) es propiedad de la Fundación Privada Col·legi Sant Miquel dels Sants (en adelante, la Escuela) con número de Identificación Fiscal G08509101, dirección C/Jaume I, número 11 de Vic (08500), con teléfono 938861244 y correo electrónico stm@santmiqueldelssants.cat.

El sitio web es propiedad de la Escuela. La utilización del sitio web está sujeta a las siguientes condiciones de uso. Le rogamos que las lea atentamente. El hecho de acceder a la web y utilizar los materiales contenidos en ella implica que usted ha leído y aceptado, sin reserva, estas condiciones.

 

1.- Condiciones de uso

1.1 El sitio web contiene material preparado por la Escuela con finalidades únicamente informativas. El usuario/aria debe tener en cuenta que este material pudiera no reflejar el estado más reciente sobre las cuestiones analizadas. Asimismo, este material puede ser modificado, desarrollado o actualizado sin notificación previa.

1.2 El acceso a este material no pretende constituir ni implica ninguna relación de confianza o profesional entre la Escuela y el usuario/aria de la web.

1.3 Los enlaces o links que contienen el sitio web pueden conducir al usuario/aria a otros sitios, páginas web y/o aplicaciones gestionadas por terceros, sobre los cuales la Escuela no ejerce ningún tipo de control. La Escuela no responde ni del contenido ni del estado de estos sitios, páginas web y aplicaciones, y el acceso a las mismas mediante el sitio web tampoco implica que la Escuela haga recomendación o apruebe su contenido.

 

2.- Limitación de responsabilidad

2.1 Quién utiliza la web lo hace por su propia cuenta y riesgo. La Escuela no se responsabiliza de los errores u omisiones que pueda detectar en el contenido de estas o de otras donde se pueda acceder a través de ellas. La Escuela tampoco podrá ser considerada responsable de ningún daño derivado de la utilización de la web, ni por cualquier actuación realizada sobre la base de la información que en ellas se facilita.

2.2 La Escuela no garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos que pudieran causar daños o alteraciones en el sistema informático, en los documentos electrónicos o en los ficheros del usuario/aria del sitio web. En consecuencia, la Escuela no responde por los daños y perjuicios que estos elementos pudieran ocasionar al usuario/aria o a terceros.