Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per configurar la navegació dels seus usuaris, i per fer anàlisis sobre els seus hàbits de navegació.
Si continua navegant, considerarem que n'accepta l'ús. Pot gestionar les cookies o obtenir més informació consultant la nostra Política de cookies.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para configurar la navegación de sus usuarios, y para realizar análisis sobre sus hábitos de navegación.
Si continúa navegando, consideraremos que acepta su uso. Puede gestionar las cookies u obtener más información consultando nuestra Política de cookies.

Correu
 

Política de cookies del lloc web santmiqueldelssants.cat

La present Política de cookies pretén proporcionar la informació necessària perquè qualsevol usuari del lloc web pugui decidir si vol permetre la instal·lació de les cookies utilitzades pel Col·legi Sant Miquel dels Sants (en endavant, l’Editor ) en el lloc web santmiqueldelssants.cat (en endavant, el Lloc Web) i com gestionar-les.

Aquesta informació és pública i permanentment accessible a través de l’enllaç habilitat en el Lloc Web, denominat «Cookies», al qual poden accedir els usuaris per estar informats en tot moment.

Aquesta Política de cookies es pot actualitzar en qualsevol moment, com a conseqüència d’un canvi normatiu o com a conseqüència de qualsevol canvi en la configuració de les cookies utilitzades.

L’Editor del lloc web pot utilitzar cookies, i altres tecnologies similars, per emmagatzemar i recuperar informació dels equips terminals dels usuaris dels seus llocs web (en endavant, denominades conjuntament «Cookies»). Les cookies són arxius o programes informàtics, enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web, que emmagatzemen informació a l’equip de l’usuari, en accedir o navegar per un lloc web, i permeten que s’accedeixi a aquesta després de la seva instal·lació. En altres paraules, són elements d’informació que un lloc web instal·la al seu dispositiu quan el visita. Aquests dispositius poden contenir informació sobre els hàbits de navegació dels usuaris o de l’equip en què s’instal·len, o, fins i tot, es poden utilitzar per reconèixer l’usuari.

Hi ha diversos tipus de cookies en funció de la finalitat per a la qual s’utilitzen. L’Editor del Lloc Web utilitza els següents tipus de cookies:

Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que existeixen en ella com, per exemple, identificar la sessió, compartir continguts a través de xarxes socials o visualitzar vídeos. S’utilitza Google Maps i Youtube per a la provisió de determinats serveis i continguts. Les condicions d’aquests serveis es poden consultar a:
http://www.google.com/policies/privacy/

Cookies analítiques: Són aquelles que ens permeten fer el seguiment i l’anàlisi del comportament dels usuaris del nostre lloc web, com per exemple, per saber si l’usuari ha visitat el lloc web amb anterioritat. Per fer aquestes anàlisis utilitzem el servei Google Analitycs. Les condicions d’aquests serveis es poden consultar a:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Cookies socials: Són aquelles que els proveïdors de serveis de xarxes socials poden instal·lar quan l’usuari selecciona compartir un determinat contingut del nostre lloc web a la xarxa social que operen. Les condicions d’aquests serveis es poden consultar en les següents adreces:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/cookies Twitter: https://twitter.com/privacy

Les cookies que utilitza el Lloc Web són anònimes i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals dels usuaris.

 

Gestió de cookies

La instal·lació de les cookies es produirà després d’obtenir el consentiment dels usuaris. Considerem que hem obtingut aquest consentiment si l’usuari navega pel nostre lloc web, o si fa determinades accions que impliquen l’autorització expressa de la instal·lació de les cookies (p. ex. en registrar-se com a usuari del lloc web).

Si desitja revocar el consentiment prestat haurà d’eliminar les cookies instal·lades. Per evitar que s’instal·lin en el futur haurà d’activar les opcions de Navegació Privada o «Do-Not-Track» previstes en el seu navegador, és a dir, bloquejar o desactivar la instal·lació de cookies.

Per permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat, s’han de seguir les instruccions proporcionades pel mateix navegador. A continuació es proporcionen els enllaços per configurar les cookies dels navegadors més populars:

Internet Explorer: Eliminar y administrar cookies
Mozilla Firefox: Borrar Cookies; Impedir que los sitios web guarden sus preferencias o estados de sesión en Firefox
Google Chrome: Cómo administrar cookies y datos de sitios

Si utilitza qualsevol altre navegador, o els enllaços proporcionats no contenen la informació que desitja, pot localitzar com gestionar les cookies que s’instal·len en el seu equip accedint al menú «Opcions» o «Configuració» –o equivalent– del navegador, o bé consultant la secció d’«Ajuda» o «Suport» del mateix navegador.

i ha navegadors que permeten configurar regles específiques –excepcions– per administrar les cookies a llocs web, de manera que poden inhabilitar les cookies de tots els llocs excepte d’aquells en els quals es confiï.

En cas de bloquejar o desactivar l’ús de cookies en el seu navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

Recordi que ha de configurar les seves preferències en tots els dispositius que utilitzi per navegar per internet.

 

Política De Cookies del sitio web santmiqueldelssants.cat

La presente Política de Cookies pretende proporcionar la información necesaria para que cualquier usuario del sitio web pueda decidir si desea permitir la instalación de las cookies utilizadas por Col·legi Sant Miquel dels Sants (en adelante, el Editor) en el sitio web santmiqueldelssants.cat (en adelante, el Sitio Web) y cómo gestionarlas.

Esta información es pública y permanentemente accesible a través del enlace habilitado en el Sitio Web, denominado "Cookies", al que pueden acceder los usuarios para mantenerse informados en todo momento.

Esta Política de Cookies puede actualizarse en cualquier momento, como consecuencia de un cambio normativo o como consecuencia de cualquier cambio en la configuración de las cookies utilizadas.

El Editor del Sitio Web puede utilizar cookies, y otras tecnologías similares, para almacenar y recuperar información de los equipos terminales de los usuarios de sus sitios web (en adelante, denominadas conjuntamente "Cookies"). Las cookies son archivos o programas informáticos, enviados a un navegador por medio de un servidor web, que almacenan información en el equipo del usuario, al acceder o navegar por un sitio web, y permiten que se acceda a ésta tras su instalación. En otras palabras, son elementos de información que un sitio web instala en su dispositivo cuando lo visita. Estos dispositivos pueden contener información sobre los hábitos de navegación de los usuarios o del equipo en que se instalan, o incluso pueden utilizarse para reconocer el usuario.

Existen diversos tipos de cookies en función de la finalidad para la que se utilizan. El Editor del Sitio Web utiliza los siguientes tipos de cookies:

Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de la página web y la utilización de las diferentes opciones o servicios que existen en ella como, por ejemplo, identificar la sesión, compartir contenidos a través de redes sociales o visualizar vídeos. Se utiliza Google Maps y Youtube para la provisión de determinados servicios y contenidos. Las condiciones de estos servicios pueden consultarse en las siguientes direcciones:
http://www.google.com/policies/privacy/

Cookies analíticas: Son aquéllas que nos permiten realizar el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de nuestro sitio web, como por ejemplo, para saber si el usuario ha visitado el sitio web con anterioridad. Para realizar estos análisis utilizamos el servicio Google Analitycs. Las condiciones de estos servicios pueden consultarse en las siguientes direcciones:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Cookies sociales: Son aquéllas que los proveedores de servicios de redes sociales pueden instalar cuando el usuario selecciona compartir un determinado contenido de nuestro sitio web en la red social que operan. Las condiciones de estos servicios pueden consultarse en las siguientes direcciones:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/cookies Twitter: https://twitter.com/privacy

Las cookies que utiliza el Sitio Web son anónimas y no proporcionan referencias que permitan deducir datos personales de los usuarios.

 

Gestión de cookies

La instalación de las cookies se producirá tras obtener el consentimiento de los usuarios. Consideramos que hemos obtenido dicho consentimiento si el usuario navega por nuestro sitio web, o si realiza determinadas acciones que implican la autorización expresa de la instalación de las cookies (p.ej. al registrarse como usuario del Sitio Web).

Si desea revocar el consentimiento prestado deberá eliminar las cookies instaladas. Para evitar que se instalen en el futuro deberá activar las opciones de Navegación Privada o "Do-Not-Track" previstas en su navegador, es decir, bloquear o desactivar la instalación de cookies.

Para permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en el mismo, deben seguirse las instrucciones proporcionadas por el propio navegador. A continuación se proporcionan los enlaces para configurar las cookies de los navegadores más populares:

Internet Explorer: Eliminar y administrar cookies
Mozilla Firefox: Borrar Cookies; Impedir que los sitios web guarden sus preferencias o estados de sesión en Firefox
Google Chrome: Cómo administrar cookies y datos de sitios

Si utiliza cualquier otro navegador, o los enlaces proporcionados no contienen la información que desea, puede localizar cómo gestionar las cookies que se instalan en su equipo accediendo al menú "Opciones" o "Configuración" –o equivalente- del navegador, o bien consultando la sección de "Ayuda" o "Soporte" del propio navegador.

Hay navegadores que permiten configurar reglas específicas –excepciones- para administrar las cookies por sitio web, de forma que pueden inhabilitarse las cookies de todos los sitios salvo de aquellos en los que se confíe.

En caso de bloquear o desactivar el uso de 'cookies' en su navegador es posible que algunos servicios o funcionalidades de la página web no estén disponibles.

Recuerde que debe configurar sus preferencias en todos los dispositivos que utilice para navegar por internet.