Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per configurar la navegació dels seus usuaris, i per fer anàlisis sobre els seus hàbits de navegació.
Si continua navegant, considerarem que n'accepta l'ús. Pot gestionar les cookies o obtenir més informació consultant la nostra Política de cookies.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para configurar la navegación de sus usuarios, y para realizar análisis sobre sus hábitos de navegación.
Si continúa navegando, consideraremos que acepta su uso. Puede gestionar las cookies u obtener más información consultando nuestra Política de cookies.

Correu

Carącter Sant Miquel

El Col·legi Sant Miquel dels Sants té un caràcter propi. El caràcter del centre es defineix en quatre eixos, que es troben desplegats en el document Horitzó 2020 i que es concreten en els aspectes següents:

> Educació en valors
La cultura de l'esforç, de l'exigència i del gust per les coses ben fetes.
L'emprenedoria: l'actitud per fer, per investigar, una part intrínseca del nostre procés educatiu.
El plaer del coneixement: la satisfacció pel saber.
La solidaritat i el bé comú.

> Educació de qualitat
Network society: adaptar la manera de fer i d'ensenyar als nous temps i les habilitats de l'alumnat a les noves competències de la societat.
La recerca: fomentar la recerca en tots els àmbits de l'aprenentatge i promoure els talents de l'alumnat.
Les humanitats: estimular el pensament creatiu i crític i els valors de la comprensió i la tolerància a partir del coneixement de la pròpia història.
Idiomes: donar una formació on és habitual la presència de l'anglès i d'altres llengües.
Tecnologia: incorporar els recursos TIC que proporcionen un salt qualitatiu en el procés d’ensenyament.
Cap a un nou perfil del docent: col·laboració, innovació i lideratge.

> Educació en la participació
Ajudar l'alumnat fer-se preguntes. La participació de l'alumnat en el procés educatiu té com a eix prioritari l'adquisició de criteri i la formació del sentit comú.
Personalitzar l'aprenentatge: atendre el procés educatiu de cada estudiant de manera individualitzada per gaudir de l'aprenentatge i eixamplar coneixements i competències d'acord amb les pròpies capacitats.
Fomentar la comunicació: l'escola com a node d'una xarxa educativa.
Intensificar la cooperació amb les famílies: aprofitar les sinergies i sumar esforços.

> Educació en la catalanitat
Defensar l'ús de la llengua catalana com a llengua vehicular d'ensenyament.
Protegir, desenvolupar i donar a conèixer la cultura catalana i el seu patrimoni.
Fomentar els intercanvis culturals i altres d'específicament lingüístics per tal de comprendre valors culturals aliens i també per transmetre els propis.
Articular una col·laboració interdisciplinària per donar a conèixer la nostra identitat al si de la de diversitat cultural europea.

El centre, sempre atent al context actual, ja ha iniciat el desplegament del document Horitzó 2030 i continua avançant en els aspectes que defineixen el caràcter Sant Miquel.